music-school.ir

music-school.ir

music-school.ir

music-school.ir

درباره ما

درباره ما
آموزشگاه موسیقی دل آوا در سال 1386 با هدف ارتقا سطح فرهنگ موسیقی کشور  و ارائه خدمات برتر به هنر جویان علاقه مند و مستعد این مرز و بوم تاسیس گردید .